Anesiad Mersin Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Yapıldı

Anesiad Mersin Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Dernek Merkezimizde Gerçekleştirildi.

ANESİAD ANADOLU ESNAF SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 16/04/2016  TARİHLİ 1. OLAĞAN GENEL KURULu AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞTIR.

                Yönetim Kurulunun imza karşılığı ile duyurduğu üzere Genel Kurul Toplantımız 16/04/2016 tarihinde  toplantı çoğunluk sağlanmasıyla dernek merkezinde saat 13,30 da  Dernek Başkanı ZAKİR KISA’ nın  teşekkürleriyle başladı.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Dernek Başkanı bir açılış konuşması yaptı ve yapılan yoklamada 17 üyeden 17 üyenin hazır bulunduğunu, dolayısıyla çoğunluğun sağlandığını söyledi.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince divan heyetinin oluşturulması için oylama yapıldı ve akabinde Divan Başkanlığına Adnan GÖLBAŞI Katip üyeliklere Sabahittin KAZAN ile Turgay ŞİMŞEK seçildiler.

3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesap, okundu, müzakere edildi. İbra edildi

4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince Tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu müzakereye açıldı ve kabul edildi.

5-Gündemin beşinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri seçimlerine geçildi.yapılan açık oylama sonucunda; aşağıda tablo halinde Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeler ile denetim kurulu asıl ve yedek üyeler seçildiler.

YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.N

YÖNETİM ASIL

S.N

YÖNETİM YEDEK

1

EKREM ÇAKAR

1

KEMAL YÜKSEL

2

SABAHİTTİN KAZAN

2

AVNİ ATMACA

3

TURGUT ŞİMŞEK

3

ADEM DEMİR

4

FADIL KARAK

4

HASAN KARAKURT

5

İLHAN MAÇÇA

5

ADNAN GÖLBAŞI

 

DENETLEME KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.N

DENETLEME  ASIL

S.N

DENETLEME YEDEK

1

TURGAY ŞİMŞEK

1

ZAKİR KISA

2

YUSUF SEYFİ ÖZŞENOĞLU

2

ADEM BARAN

3

ZEYNİ YÜKSEL

3

TAMER ORCAN

 

                Seçim sonrasında divan başkanı seçim sonuçlarına itirazı olan olup olmadığını yada seçildiği görevden affını isteyen olup olmadığını sordu. Her hangi bir cevabın gelmediği görülünce seçim işlemleri sonuçlandı.

 

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince dernek adına taşınmaz mal alım ve satımı için yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile yeni seçilen yönetim kuruluna dernek adına taşınmaz mal alım satım ve kiralama işlemleri için yetki verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince divan başkanı tarafından derneğimiz iş ve işlemleri hakkında dilek ve temenni olarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Genel kurulda hazır bulunan üyeleri tarafından söz alan olmadı.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereği divan başkanının kapanış konuşmasıyla saat 15 ‘30 te toplantı sona erdi. 16/04/2016

             Divan Başkanı                                      Katip Üye                                                           Katip Üye

           ADNAN GÖLBAŞI                          SABAHİTTİN KAZAN                          TURGAY ŞİMŞEK