ANESİAD Mersin Şubesi 1. yaşını doldurdu.

ANESİAD Mersin Şubesi üyeleri; ANESİAD Genel Merkezde 15 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulda ANESİAD Genel Merkezinin yeni yönetim kurulunu belirlemek amacıyla oy kullanacak olan delegelerin seçimi ve ANESİAD Mersin Şubesi’nin 1. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle bir araya geldi.

Genel Kurulda açılış ve yoklama yapıldı, Divan Kurulunun oluşması için oylamaya geçildi ve Divan kurulu başkanlığına ZEYNİ YÜKSEL, katip üyeliklerine de Ebru GEZER ve Turgay ŞİMŞEK seçildiler.

Divan Kurulu başkanı Zeyni YÜKSEL, Geçmiş Dönem değerlendirmesi yapmak üzere ANEİSAD Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Sayın Sabahattin KAZAN’ı kürsüye davet etti.

Sayın KAZAN sunumunda, 15 Mayıs 2015 tarihinde ANESİAD Genel Başkanı Sayın Ali KILAVUZ’un bilgilendirme toplantısından başlayarak bugüne kadar yapılan faaliyetleri anlattı.

Sayın KAZAN  “dün kısık bir sesle başlayan ANESİAD Mersin yolculuğu, bugün 61 üyesiyle daha güçlü ve yarınlara emin adımlarla beraber yürüyen bir aileye dönüşmüş durumda. Bugün birinci kuruluş yılını kutladığımız ANESİAD Mersin Şubesinin yirminci, otuzuncu kuruluş yıldönümlerini de kutlamak dileğiyle” diyerek sözlerini bitirdi.

Divan Kurulu Başkanı Sayın YÜKSEL; “VİZYON 2017 HERŞEY YENİDEN BAŞLIYOR “ başlıklı sunumunu yapması için ANESİAD Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim, Strateji ve AR-Ge işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Turgut ŞİMŞEK’i kürsüye davet etti.

Sayın ŞİMŞEK; sunumuna dünyada, ülkemizde ve ilimizdeki genel ekonomik durumdan bahsetti, kriz dönemlerinin aynı zamanda fırsat dönemleri olduğunu vurguladı.

Sayın ŞİMŞEK sunumuna Şube olarak işletmelerimizin yurtdışı ve yurtiçindeki ticaret hacimlerini arttırmaya katkıda bulunacak eğitim faaliyetleri planladıklarını ayrıca, bölgedeki diğer ANESİAD şubeleriyle iş ağlarını geliştirecek etkinlikler yapacaklarını ifade etti. Sayın ŞİMŞEK, Mersin Şubesi olarak önümüzde dönemde İşletme sahiplerinin Kişisel Gelişim ve Mesleki eğitim faaliyetleriyle devam edeceklerini belirtti.

Sayın ŞİMŞEK sunumunu ”ANESİAD ailesi; suyu odun, kömür ateşiyle değil, gönül ateşiyle ısıtan üyelerden oluşuyor, gücünü buradan alıyor, bundan dolayı geleceğe güvenle yürüyor” diyerek bitirdi.

Divan kurulu başkanı Sayın YÜKSEL; ANESİAD Mersin Şubesi Yönetim kurulu üyesi ve İdari, Mali işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Fadıl KARAK’ı sunumlarını yapması için kürsüye davet etti.

Sayın KARAK, sunumuna ANESİAD Mersin şubesinin kuruluşundan bugüne kadar yapılan faaliyetlere maddi, manevi katkı sağlayan tüm üyelere, teşekkür ederek başladı. Aynı hassasiyetin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden emin olduğunu belirterek sözlerini bitirdi.

Divan kurulu başkanı Sayın YÜKSEL;  ANESİAD Mersin Şubesi Yönetim kurulu üyesi ve Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın İLHAN MAÇÇA’yı sunumlarını yapması için kürsüye davet etti.

 

Sayın MAÇÇA, sunumuna “ANESİAD Mersin Şubesinin henüz bir yıllık bir geçmiş sahip olmasına rağmen bugün itibariyle 61 üyeye ulaşmış olmasının önemli olduğunu ancak Mersin Şubesi olarak işlerinin yeni başladığını önümüzdeki süreçte yapılacak faaliyet ve etkinliklerle beraber bu sayının hızla artacağını” söyledi.

Sayın MAÇÇA sunumuna yapacakları faaliyetlerinin temelinde yerel ve bölgesel olarak Sektör Kurullarının olacağını teşkilatlanma stratejilerini bunun üzerine bina edeceklerini belirterek sözlerini bitirdi.

Divan kurulu başkanı Sayın YÜKSEL; ANESİAD Mersin Şube Başkanı Ekrem ÇAKAR’ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın ÇAKAR konuşmasına bugüne kadar yapılan faaliyetler ve etkinliklere emeği geçen tüm üyelere teşekkür ederek başladı. ANESİAD olarak kendilerine AHİLİK teşkilatını örnek aldıklarını söyleyen ÇAKAR, kendilerine sürekli sorulan neden ANESİAD’a üye olmam gerekir sorusuna cevabının aslında Mersin Şubesinin yaptığı faaliyetlerle verdiğini söyledi.

Sayın ÇAKAR, ayrıca “neden bir STK’ya üye olmam gerekir ?” sorusunun modern zamanların getirmiş olduğu kişiyi bireyselleştiren, yalnızlaştıran anlayıştan kurtulmak için kümelenmeyle, sivil toplum örgütlerine ihtiyacı olduğunu, ANESİAD’ın bu sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Sayın ÇAKAR sözlerini ANESİAD olarak en büyük hedeflerinden birisinin de küçük ve orta ölçekli esnaflardan, büyük ölçekli sanayici çıkarmak olduğunu belirterek, programa emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Divan kurulu başkanı Sayın YÜKSEL; delege seçimine geçerek, önce delege adaylarının başvuru dilekçelerini aldı.  Başvuran delegeler için oy pusulası hazırlandı. Daha sonra oylamaya geçerek 35 üyenin 35’ininde oylarını alarak aşağıdaki ismi yazılan 7 delege seçildi.

Seçilen Delegelerin isimleri

1.Ekrem ÇAKAR

2.Sabahattin KAZAN

3.İlhan MAÇÇA

4. Fadıl KARAK

5. Orhan Kemal YÜKSEL

6. İbrahim Halil PEKMEZCİ

7.Hasan Hüseyin TAŞCI

Yedek Liste

1.Turgut ŞİMŞEK

2.Avni ATMACA

3.Celal KARADENİZ

4.Hüseyin ASMA

5.Fatih YARDIM

6.Cengiz ÇALIŞ

7.Emrah KULAKSIZ

Divan kurulu başkanı Sayın YÜKSEL; bugün yapılan Delege seçimli Genel kurul için çıkan sonucun ülkemize ve şehrimize hayırlı olması temennisiyle ve programa emeği geçen herkese teşekkür ederek Genel Kurulu bitirdi.