İMECE

Kıymetli Dostlar, Ülkemiz ve insanımız için uzun süredir üzerinde çalıştığımız önemli bir girişimi tüm kamuoyu ile paylaşma vakti geldi. Her biri kendi alanında başarılı işletme ve markalara sahip 9 iş adamı, imece kültürümüzün bir iş ve dayanışma modeli olarak taşıdığı potansiyeli dikkate alarak, örnek bir girişime imza attılar. El ele vererek adını anlamından, ruhunu medeniyetimizden alan İMECE Yatırım ve Organizasyon Şirketi’ni kurdular. İMECE’nin öncelikli amacı, geleneksel elbirliği yöntemimizi yenilikçi bir Dayanışma ve Tasarruf Sistemi olarak çok daha fazla insanla buluşturmaktır. Onların ev, araç ve ihtiyaçlarını faizsiz, peşinatsız, çok daha uygun koşullarda karşılamak; bu sektöre güçlü sermaye, etkin yönetim, yeni teknolojiler, şeffaflık ve yaygın ürünler kazandırmaktır. İmece’nin yaklaşık bir yıldır sessiz sedasız süren titiz hazırlık sürecinde çoğu iş adamı ve girişimcilerden oluşan yüzlerce kişi, büyük bir inanç ve heyecanla bu yolculuğa katılıp, hissedar oldu. Öyle ki İMECE, daha şimdiden sektörünün “en geniş ortak ve sermaye tabanına sahip” şirketi haline geldi. Son derece sınırlı sayıda insanı haberdar etmemize rağmen, yüzlerce kişinin ev, araç ve ihtiyaçlarının çözüm adresi oldu. Çok sayıda teslimat gerçekleştirdi. Ancak İMECE, bunların çok daha ötesinde hedefler ve idealler barındırıyor. Türkiye, İMECE ile yepyeni bir ortaklık ve paylaşma kültürüyle ile de tanışacak. Çünkü İMECE, kârının %30’nu milletine vakfetmeyi kuruluş sözleşmesinde resmen taahhüt eden Türkiye’deki ilk ve tek şirkettir. Bu oran 9 kurucu ortağın tamamının hisse payına denktir. Diğer bir deyişle her biri kazanacağının 10 katından fazlasını daha baştan, kurulacak İMECE Vakfı eliyle milletimize bağışlamıştır. İMECE VAKFI ile hedeflenen ise, gelişmiş Ar-Ge laboratuvarları, ileri teknoloji ve eğitim yatırımlarıyla ülkemize ve geleceğimize kalıcı değerler bırakmaktır. Bilimsel ve stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğumuz gelişmelere ivme katmak ve destek olmaktır. Bu bilinç ve sorumlulukla, İMECE olarak tüm paydaş ve katılımcılarımıza • Şeffaf olmayı, hesap verebilir ve hesap sorulabilir olmayı, • Tüm kamu ve bağımsız dış denetim kurumlarına açık olmayı, • Şirket kârının %30’unu şirket var olduğu müddetçe millete vakfetmeyi, • Faizi işimize asla karıştırmamayı, • Katılımcılarımızın tasarruflarını bankalarda nemalandırmamayı, • Başka ticari faaliyetlere konu etmemeyi, • Adil ve dürüst olmayı, • Az kazanmayı, çok kazandırmayı, kamuoyu önünde açıkça taahhüt ediyoruz. Hedefimiz, tüm Türkiye ile kenetlenmek ve dünyanın en büyük İmece organizasyonunu bu topraklarda hayata geçirmektir. Selam ve Saygılarımla... Yunus AKSU Yönetim Kurulu Başkanı